Kırtas Hadisesi ve İlgili Rivayetlerin Tenkîdi –İbn Sa'd Özelinde- / The Kırtas (Stationery) Event and it's Criticism -In the Privacy of İbn Sa'd-

Şaban ÖZ

Özet


Bu makalede, Şîa'nın Hz. Ali'nin hilafetine nass olarak ileri sürdüğü önemli delillerden biri olan Kırtas hadisesi, İbn Sa'd hadiseyle ilgili olarak derlediği rivayet malzemesi esas alınarak sened ve metin açısından tenkide tabi tutulmuştur. Kırtar hadisesi, özellikle Şia mezhebinin, Hz. Ali'nin peygamberden sonraki halifeliği teziyle orantılı olarak bir takım siyasi yorumlara da neden olmuştur. Ayrıca mezhebî beklentilere göre şekillendirilmiş olması itibariyle ve siyasî-mezhebî inançların siyer yazıcılığına etkisini göstermesi bakımından ayrıca önemlidir.


Abstract:
The Kırtas (Stationery) Event and it's Criticism -In the Privacy of İbn Sa'd-
In this article, the Kırtas (Stationery) event, which was one of the important proof accepted as a scripture to the Caliphate of Ali, was criticized about the point of source and text in the privacy of İbn Sa'd's book (at-Tabaqat al-Kubra). The event is also very important in terms of has indications, political and sectarian elements in the biography Prophet and their effects to the writing Prophet Muhammed's life. Because this event had forming by the Shiite expectations.

Anahtar Kelimeler


Kırtas, Şîa, Hz. Ali, hilafet, tenkit, İbn Sa'd, Shi'a, Ali, caliphate, criticism

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.