Kıraat İmamlarında İhtiyar Olgusu

Sait Bosat

Özet


KIRÂAT İMAMLARINDA İHTİYAR OLGUSU

Kırâat ilminin başat kavramlarından olan ihtiyar olgusu, temeli sahabeye dayanan ve özünde Müslümanlar için kolaylığı içeren bir kırâat terimidir. Bilindiği üzere Kur’ân’ın inzali döneminde “Kur’ân yedi harf üzere indirildi. Kolayınıza geleni okuyun.” hadisi doğrultusunda Müslümanlara farklı şekillerde okuma ruhsatı verilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Kur’ân müfredatının farklı formlarının hepsinin bir anda okunması yerine bu formlardan birinin tercih edilerek okunmasına yönelik bir ruhsat söz konusudur.

Bu çalışmamızda, nicel olarak çok fazla miktarda var olan kırâat birikimi içerisinden, belli kriterler doğrultusunda seçimi ifade eden, ihtiyar olgusu üzerinde durulacaktır. İhtiyar faaliyetinin tarihi serencamı, kırılma noktaları esas alınarak bir çalışma yapılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Kırâat, Tefsir, Ahruf’u-seb’a, Ruhsat, İhtiyar, Tercih.DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v13i25.493

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.