Sosyal Bir İslam Fıkıh Usûlüne İhtiyaç Var mı?

İsmail Hakkı İZMİRLİ, Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN

Özet


Sebilü'r-Reşad mecmuasında yayınlanmış makalelerinin İslam Hukuku ile ilgili olanlarının tamamını günümüz Türkçesine aktardığımız İsmail Hakkı İzmirli'nin, yayınladığımız bu makalesi, fıkıh usulü konusuna hasr edilmiştir. İzmirli İsmail Hakkı, Sebilü'r-Reşad mecmuasında Fıkıh ve Fetava adlı köşesinde çeşitli fıkhî konular hakkında yazılar yazarken, kimi zaman kendisine yöneltilen sorulara da cevaplar vermiştir. Sadeleştirmesini yaptığımız “İctimaî Bir Usul-ı Fıkha İhtiyac Var mıdır?” adlı bu makale de, Iraklı bir öğrenci olan Ali Kemal'in kendisine gönderdiği 12 sorudan müteşekkil bir mektuba cevap olarak yazdığı makaleler silsilesinin sonuncusudur. Biz önemine binaen diğer yazılarından önce İzmirli'nin bu makalesini yayınlamayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler


İzmirli İsmail Hakkı, Ali Duman, İctimai Usul-ı Fıkh, Fıkıh Usulü

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.