Kur'an Ve Eğitim / Koran And Educatıon

Hikmet KOÇYİĞİT

Özet


Bu makalede şahsi birikimlerimize ve çeşitli kaynaklara dayanarak Kur'an'ın eğitim boyutu, ilkeler, işlevler ve yöntemler üst başlıklarıyla irdelenmiştir. Kur'an insanın eğitim potansiyeline sahip olduğunu kabul ettiği için ona okuma emrini verir ve böylece ona yüksek bir değer atfeder. Eğitimin önemine binaen hayvanları da eğitime dahil eder. Ancak Kur'an'ın öngördüğü eğitim seküler bir bünyede değildir. Kur'an'ın benimsediği eğitimin özünde, insanın Yaratıcısıyla bağ kurması vardır. Kur'an, eğitim sürecinde insanın hem zayıf (4/Nisa, 28) hem de meşakkate dayanaklı (90/Beled,4) yapısını her zaman gözetir. İnsanın Yaratıcıya layık bir kul olması için ciddi bir terbiyeden geçmesi gerekir. Bu terbiyede önemli bir rol üstlenen şahsiyetler ise peygamberlerdir. Anlaşıldığı kadarıyla Kur'an sadece hitabıyla değil, tarih sahnesine tedrici çıkışıyla da eğitim öğretim açısından önemli özelliklere sahiptir.

Koran And Educatıon

 

In this study the educational dimension of Koran was examined with the help of principals, functions and methods depending on our personal experiences and various information sources. Koran orders the humanity to read because of accepting the learning capacity of human being, so gives him a high level of value. Koran educates th animals becaose of the importance of education. But Koran's educating system is not a secular model. The basement of education that Koran provides has constructing relation ships between ALLAH (The Creature) and humanbeing. Koran pays attention to the human beings' veak and powerful dimensions. It is necessary for human being to have a successful education to be a meaningful slave of ALLAH. The important and favoured persons that having responsibilities are the Profits. As well as being understood by everybody Koran has some more features on education not only the addressing and speaking but also having some important historical features too.

 


Anahtar Kelimeler


Allah, Kur'an, Eğitim, Öğretim, Terbiye, God, Koran, Educatıon, Teaching, Training

Tam Metin:

Full Article / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.