Matüridî'nin Düşünce Sisteminin Önemi / Importance of Matüridi's Thought System

Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN

Özet


İmam Matüridi, Türk Din Anlayışının gelişip şekillenmesinde birinci derece etken olan bir şahsiyet olarak görülebilir. Nitekim onun geliştirdiği, Kitap, sünnet ve örf ve adetlere dayalı sistemi te'vil yoluyla genişletmek metodu, Türk Din anlayışının özünü oluşturmaktadır.


ABSTRACT
Importance of Matüridi's Thought System
Imam Matüridi is one of the most important schollar in Islamic word, because of that he improved Turkish religious understandig. His system is based od Tehe Book (Koran), Prophet's traditions and custom and usage and it improved by way of interperatation (te'vil). It was constitude of Turkish religious understanding.

Anahtar Kelimeler


İmam Matüridi, Türk Din Anlayışı, te'vil, Kur'an, Turkish religious understanding, Koran, interpretation

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.