Maturîdî'ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış Hikmeti / According to Matüridi Wisdom of Cration The Universe and Human

Doç. Dr. Hulusi ARSLAN

Özet


İnsan hayatını anlamlı kılan en önemli hususlardan birisi, hiç şüphesiz hayatı bir gaye ve amaca göre sürdürmektir. Bunun için hemen her din ve düşünce sisteminin, hayatın gayesine ilişkin bir gö-rüşü vardır. Zira amaç ve gaye, insan davranışlarına bir şekilde tesir eder. Bu bağlamda kimi çağdaş sorunlarımızda amaç yoksunluğunun veya amacın tamamen dünyevileşmesinin etkili olduğu söylenebilir. Bu sebeple yaşamın gayesine yönelik farklı düşüncelerin önerilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmada teorik bir çerçeve sunabileceği öngörüsüyle Maturîdî'nin evren ve insanın yaratılış gaye ve hikmeti hakkındaki görüş ve düşünceleri incelenmektedir. Maturîdî'nin temel görüşü, evrenin insan için; insanın ise ebedî yaşamı kazanmak üzere imtihan için yaratıldığı yönündedir. O, bu düşünceyi temellendirmek için evren ve insanın yaratılış hikmeti üzerine özgün yorumlar yapmaktadır.

According to Matüridi Wisdom of Cration The Universe and Human
No doubt one of the most important subject of the meaningful of human life is to continue it a goal and purpose. Fort his almost all religious and thinking siysem have an opinion concerning about life's goal. Because goal and purpose effected human behaviour. In this context some contemporary issues can be said to be effective in our goal of abstinence. For this reason we think it need to suggest different ideas about life's goals. In this article, with theoretical predictions may provide a framework, about the wisdom and purpose of creation of universe and human Matüridi's opinion's. Matüridi's basic opinion is that the universe for human; human to gain eternal life was created for trial. He based this opinion to wisdom the creation of the universe and human has made comments on the original.

Anahtar Kelimeler


Allah, Evren, İnsan, Yaratılış, Gaye ve Hikmet, God, Universe, Human, Creation, goal, wisdom

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.