Matüridî'nin Türk Kültüründeki Yeri / Place of Matüridi in Turkish Culture

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER

Özet


Türk Kültürü, İslam'ı din olarak benimsemiş Türk toplumunun, İs-lam Diniyle birlikte yoğurarak oluşturduğu bir hamurdur. Türk kültüründe İslam'ın rolü ne kadar büyükse, Türk-İslam anlayışının gelişip şekillenme-sinde de İmam Matüridî'nin o derece etkinliği vardır. Biz bu çalışmada İmam Matüridî'nin Türk kültüründeki yerini belirlemeyi amaçlamaktayız.


Abstract:
Place of Matüridi in Turkish Culture
Turkish culture is a dough, adopt İslam a religion which Turkish community. İf how much big islam's role in Turkish culture, as effective as Matüridi's role in Turkish-Islamic thought. İn this article we try to determine Matüridi's role in Turkish culture.

Anahtar Kelimeler


İmam Matüridî, Türk kültürü, tasavvuf, Ahmet Yesevi, kültür, Türk toplumu, Türk İslam düşüncesi, Turkish culture, sufism, Ahmet Yesevi, culture, Turkish community, Turkish islamic thought

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...