İmam Matürîdî, Hayatı, Eserleri ve İslam Düşüncesindeki Yeri / Al-Imam Maturidi, His Life, His Books and His Place in Islamic Thought

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN

Özet


İmam Matürîdî ve düşünce sistemi, İslam düşünce geleneğinde dai-ma ihmal edilmiştir denilebilir. Onun akıl-vahiy, din-şeriat, diyanet-siyaset şeklindeki ayırımları üzerinde son yıllarda yapılan araştırmalar takdire şayan olsa da, Matürîdî düşüncesinin, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeyde olup olmadığı konusunda derinlemesine analizler henüz yapılmış değildir. Biz bu çalışmamızda, İmam Matürîdî'nin hayatı ve eserleri üzerinde durduktan sonra, onun İslam düşüncesindeki yerini belirlemeye gayret edeceğiz.


Abstract
Al-Imam Maturidi, His Life, His Books and His Place in Islamic Thought
Imam Maturidi and his thought system are neglected in Islamic Thought Custom. Researhes on his discriminate of reason-inspiration and religion-sharia are appreciated. But there is not any research about his thought system's advantages over Turkish community. In this article we try to research his life, his books and his place in Islamic Thought.

Anahtar Kelimeler


İmam Matürîdî, Te'vilatü'l-Kur'an, Kitabu't-Tevhid, Akıl-Vahiy, Din-Şeriat, reason-inspiration, religion-sharia

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v2i4.66

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.