İmam Matürîdî'ye Göre Kur'an'dan Bir Hükmün İçtihat İle Neshi / According to Matüridi nesh from a Quranic provision's with ijtihad

Dr. Yüksel MACİT

Özet


İslam alimleri genelde Hz. Peygamberden sonra neshi kabul et-mezler, ancak birkaç alim Kur'an'dan bir hükmün kıyas ve icma ile neshini caiz görmüştür. Daha önemlisi İmam Maturidî (ö333/944) Te'vilatu Ehli's-Sünne kitabında ictihad ile neshten bahsetmektedir. O, Hz. Ömer'in Kur'an'da geçen müellefe-i kuluba zekat vermemesini ictihad ile nesh olarak değerlendirmiştir. Biz bu konuyu delilleriyle tartışacağız.


Abstract
According to Matüridi nesh from a Quranic provision's with ijtihad
In general Islamic scholars did not admit repeal in the Post-Prophet Muhammad, but a few schoolars permited repeal of one decision of Qur'an by the analogy and the consensus. As more important, the Imam Maturidî (d.333/944), in Te'vilatu Ehli's-Sunna, mentioned repeal by ijtihad. He evaluated that Omar was not giving alms to muallafatu'l-kulub mentioned in Qur'an, as repeal by ijtihad. We going to argue this matter with evidences.

Anahtar Kelimeler


Kur'an, sünnet, kıyas, icma, ictihad, nesh, Qur'an, sunna, analogy, consensus, ijtihad, repeal

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.