İmam Matüridi, Hocaları ve Öğrencileri / Imam Matüridi, His Teachers and Students

Öğr. Gör. Mustafa BULUT

Özet


Matürîdî İslam dinine hizmeti geçmiş, dünya Müslümanları-nın sosyal ve dini hayatlarına etkisi olmuş Türk asıllı abide insanlar-dan biri olup İmam-ı Azamın açtığı çığırı devam ettiren, akıl vahiy dengesini gözetmiş bir bilim adamıdır. Biz bu çalışmada onu yetişti-ren hocaları ve Matürîdî'nin fikirlerinin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan talebelerini tanıtmayı amaçladık.


ABSTRACT
Imam Matüridi, His Teachers and Students
Maturidi is one of the outstanding turkish schollars who made great contributions to the religion of Islam and affected the social and religious lives of world muslims and continued the way initiated by İmam-ı Azam and followed the balance between mind and revelation. In this study, we aimed to intronuce his teachers and his students who served to carry his ideas into our days.

Anahtar Kelimeler


Matürîdî, Ebu Nasr el- İyazî, Ebu Bekr İshak el-Cüzcani el- Bağdatî, Mukatil er- Razî, Ebu Bekr Reca el- Cüzcani, Nusayr b. Yahya el- Belhi, Ebu'l Kasım el- Hakîm es-Semerkandî, er-Rustuğfenî, Ebu Muhammed el-Pezdevi, Ebu Ahmet el-İyazi

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.