Hanefî Hukuku Kuramında Mu'tezilîlik ve Matüridîlik

ARON ZYSOW Süleyman AYDIN

Özet


Bu bildiri, uslü'l-fıkh'a dair çeşitli konuların teolojik bağlantılarına de-ğinmektedir. Bağlantılardan söz etmek uygundur çünkü teoloji (kelam) ve hukuk kuramı arasındaki ilişki, çoğu durumda tam manasıyla bir gereklilik değildir. Bu, teolojinin genel olarak hukuk kuramını eksik belirlediği ve hu-kuk kuramının teoloji için yanılmaz rehberlikten çok uzak olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bağlantılar, fark edilebilecek örüntüler vardır. Aslında burada, çağdaş ilim adamlarının keşfedebilecekleri bağlantılar ile teologlar ve hukuk kuramcıları tarafından algılanan bağlantılar olmak üzere iki çözümleme düzeyi belirleyebiliriz. Burada odak noktası, ikinci türden bağlantılar üzerine olacaktır. Bizzat bu bağlantılar, hem kelam hem de hukuk kuramı tarihinin bir parçasıdırlar.

Anahtar Kelimeler


Hanefilik, matüridilik, Irak,

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.