Selçuklular Devrinde Mezhepler

Muhammed Şerafüddin YALTKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN

Özet


Selçukluların birinci padişahı Tuğrul Bey'in veziri Amidü'l-Mülk Ebû Nasr Kenderî tarafından 436 tarihinde ortaya çıkarılan büyük ve uzun süren bir olay, İslam mezhepler tarihinin en önemli hadiselerinden birini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler


selçuklular, mezhepler, Şiilik, Hanbelilik, mu'tezile

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.