İnsan İlişkilerinde Önemli Bir Kur'an İlkesi: “Kötülüğü İyilikle Savmak” / An Important Prıncıple Of Qu'ran In Human Relatıons: “ To Avoıd Mısdoıng Bymeans Of Goodness”

Doç. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU

Özet


Kur'an'ın ahlak alanındaki hedeflerinden birisi, “kötülüğü iyilikle savma” tutumunu kişiliğinin bir parçası haline getirebilmiş insanlar yetiştirebilmektir. Böyle bir karaktere sahip olmanın zorlu-ğuna dikkat çeken Kur'an, mü'minin Allah'a olan imanı, ahirette karşılaşacağı ödüllerin motivasyonu sayesinde “kötülüğü iyilikle savma” kabiliyetini kazanabileceğine dikkat çekmiştir.


Abstract
An Important Prıncıple Of Qu'ran In Human Relatıons: “ To Avoıd Mısdoıng Bymeans Of Goodness”
One of the aims of the Qur'an in the realm of ethics is to bring up persons who have made a part of their personality the atti-tude of “avoiding misdoing by goodness”. Pointing to the difficulty of having such a character Qur'an puts emphasis on the fact that a believer, by means of his faith in God and by means of the motiva-tions of the rewards he will meet in the hereafter, acquires the ca-pacity of “avoiding the misdoing by means of goodness”.

Anahtar Kelimeler


Kötülük, iyilik, ahlak, Kur'an, Misdoing, goodness, ethics, Qur'an

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.