Allah-İnsan İlişkisi Açısından “Muhabbet” / Sevgi Olgusu / “Affectıon”/Fondness Phenomenon Wıth Regard To God-Human Relatıon

Doç. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU

Özet


Kur'an'da Allah ile kul arasındaki sevgi ilişkisini konu edinen ayetler, bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak Allah sevgisinin meyvesinin / sonucunun amel, itaat, ilahî emirlere uy-ma olduğuna işaret ederler. Kur'an'a göre Allah sevgisi, kalpte gizli olan duygusal bir tecrübeden, yaşantıdan ibaret değildir. Amellere yansımayan Allah sevgisi, eksik ve olgunlaşmamış bir sevgidir. Dinî açıdan kendi kişiliğini değerlendiren, subjektif ola-rak gözlemeyen bir insan, Allah'ı ne kadar sevdiğini kendi amel-lerine bakarak önemli ölçüde belirleyebilir. Çünkü samimi olarak, Allah rızası için yapılan doğru ameller, kalpteki Allah sevgisinin dışarıya yansıyan görüntüleridir. Kur'an'da Yüce Allah pek çok ayette sevdiği ve sevmediği insanlardan bahseder.


Abstract
“Affectıon”/Fondness Phenomenon Wıth Regard To God-Human Relatıon
The verses in the Qur'an dealing with the affection rela-tionship between Allah and human being sometimes directly and sometimes indirectly touch upon the fact that the product and the consequence of love of Allah is the performance of religious duty, obedience and going with divine commands. According to Qur'an, love of Allah is not something hidden in the heart, an emotional experience; the love of Allah not seen in actions and deeds is something deficient and immature. A person who evaluates and subjectively observes his own personality in the context of religion can specify how much he loves God with looking at his performance of religious duties and other actions. This is because appropriately performed actions and duties for God's sake are the reflections of the love of Allah in the heart. Allah in the Qur'an talks in a large number of verses about the persons He loves and the persons He does not love.

Anahtar Kelimeler


Muhabbet, Allah, bağlılık, iyi davranışlar, Affection, Allah, loyalty, good behaviors

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.