Uluslar Arası Hakemli Akademik Online Dergi - International Refreed Academical Online Journal - مجلة علمية آكاديمية محكمة رقمية دولية

Cilt 2, Sayı 4 (2009)

Temmuz - Aralık 2009/2 (İmam Matüridi ve Matüridilik Özel Sayısı)

İçindekiler

İÇİNDEKİLER (KAPAK)

KAPAK-İÇİNDEKİLER PDF OKU / FULL ARTICLE
Ali Duman
İÇİNDEKİLER PDF OKU / FULL ARTICLE
Ali Duman, Ali Duman

Dergi İcerigi

Dergi İçeriği PDF OKU / FULL ARTICLE
Ali Duman

Editör Yazısı

Editörden FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 7-12

Makaleler

Matüridî'nin Düşünce Sisteminin Önemi / Importance of Matüridi's Thought System FULL ARTICLE / PDF
Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN 13-16
Matürîdî Düşüncede Allah-İnsan İlişkisi / God-Human Relationship in Maturidi's Thought FULL ARTICLE / PDF
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN 17-46
Matürîdî'nin İmanda Artmayı İfade Eden Âyetlere Yaklaşımı / Maturidi's Approach to The Verses Expressing “An increase in Faith” FULL ARTICLE / PDF
Doç. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU 47-70
Maturîdî'ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış Hikmeti / According to Matüridi Wisdom of Cration The Universe and Human FULL ARTICLE / PDF
Doç. Dr. Hulusi ARSLAN 71-90
Matüridî'nin Türk Kültüründeki Yeri / Place of Matüridi in Turkish Culture FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER 91-108
İmam Matürîdî, Hayatı, Eserleri ve İslam Düşüncesindeki Yeri / Al-Imam Maturidi, His Life, His Books and His Place in Islamic Thought FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 109-126
İmam Matürîdî'ye Göre Kur'an'dan Bir Hükmün İçtihat İle Neshi / According to Matüridi nesh from a Quranic provision's with ijtihad FULL ARTICLE / PDF
Dr. Yüksel MACİT 127-136
İmam Matüridi, Hocaları ve Öğrencileri / Imam Matüridi, His Teachers and Students FULL ARTICLE / PDF
Öğr. Gör. Mustafa BULUT 137-146

Çeviriler / İngilizce / Fransızca / Arapça

Hanefî Hukuku Kuramında Mu'tezilîlik ve Matüridîlik FULL ARTICLE / PDF
ARON ZYSOW Süleyman AYDIN 147-178

Sadeleştirmeler

Selçuklular Devrinde Mezhepler FULL ARTICLE / PDF
Muhammed Şerafüddin YALTKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 179-194

Kitap Tanıtımı

Kitap Tanıtımı: Büyük Türk Alimi Matûrîdî FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 195-198
Kitap Tanıtımı: Matürîdîde Bilgi Problemi, FULL ARTICLE / PDF
Dr. Mustafa BOZKURT 199-206
Kitap Tanıtımı: Matüridi'de Dini Çoğulculuk FULL ARTICLE / PDF
Arş. Gör. Ruhi ABAT 207-212
Kitap Tanıtımı: Ebu Mansûr el-Matürîdî Hayatuhu ve Arauhu'l-Akidiyyeti FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 213-216
Kitap Tanıtımı: Matürîdî'nin Kelam Sisteminde İman Allah ve Peygamberlik Anlayışı, FULL ARTICLE / PDF
Dr. Bilal GÖK 217-222
Kitap Tanıtımı: Matüridî'ye Göre Din FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Hamdi ONAY 91-108
Kitap Tanıtımı: Matüridî'de Günah Problemi FULL ARTICLE / PDF
Doç. Dr. Abdurrahman KASAPOĞLU 223-226
Kitap Tanıtımı: İmam Matüridî'de Akıl-Vahiy İlişkisi FULL ARTICLE / PDF
Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN 227-234

Sayı Hakemleri

Sayı Hakemleri FULL ARTICLE / PDF
Hikmet YURDU 235


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.