KIRAAT İMAMLARINDA İHTIYAR OLGUSU

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 89-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırâat ilminin başat kavramlarından olan ihtiyar olgusu, temeli sahabeye dayanan ve özünde Müslümanlar için kolaylığı içeren bir kırâat terimidir. Bilindiği üzere Kur’ân’ın inzali döneminde “Kur’ân yedi harf üzere indirildi. Kolayınıza geleni okuyun.” hadisi doğrultusunda Müslümanlara farklı şekillerde okuma ruhsatı verilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Kur’ân müfredatının farklı formlarının hepsinin bir anda okunması yerine bu formlardan birinin tercih edilerek okunmasına yönelik bir ruhsat söz konusudur. Bu çalışmamızda, nicel olarak çok fazla miktarda var olan kırâat birikimi içerisinden, belli kriterler doğrultusunda seçimi ifade eden, ihtiyar olgusu üzerinde durulacaktır. İhtiyar faaliyetinin tarihi serencamı, kırılma noktaları esas alınarak bir çalışma yapılacaktır.

Keywords

Abstract

The phenomenon of the select, one of the dominant concepts of the science of Qıraat, is based on the Companions and is essentially a term for the Muslims. As it is known, during the secession of the Qur'an, the Qur'an was reduced to seven letters. Read what you can” Muslims have been given the license to read in different ways in accordance with the hadith. In other words, instead of reading all the different forms of the Qur'an curriculum at the same time, there is a license to read and prefer one of these forms. Choices have been made between the accumulation of kıraat in different periods since the Quran's revelation. These preferences made by the authorities in accordance with their own criteria have been termed as ihtiyar age in the science of Kıraat. In this study, we will focus on the phenomenon of selection, which refers to the language according to certain criteria, from the accumulation of qıraat in quantitative diversity. The history of the selection activity will be the subject of our research based on the break points.

Keywords