Kitap Tanıtımı: Kötülüğün Felsefesi

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 131-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatın her alanında karşılaştığımız temel yargılardan biri de “kötülük” düşüncesidir. Gündelik gerçekliğimizin bir parçası haline gelen bu sözcük hakkında bir takım fikirlerde bulunabiliriz. Kötülük nedir? Kötülük hakkına nasıl konuşabiliriz? Kötülük hakkına genel geçer yargılarda bulunabilir miyiz? Genel olarak yazar; bu eserde, “kötülük” kavramını, en büyük kötülük olarak gördüğü İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust bağlamında ele almaktadır. Kötülüğün genel hatlarıyla incelendiği bu eserde, faillerin ve mağdurların bakış açısı çerçevesinde “kötülük fikri” açıklanmaya çalışmıştır.

Keywords

Abstract

Keywords