Modern Hukukta “Kıyas – Yorum İlişkisi”nin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 271-292
Year-Number: 2010-5

Abstract

Bir kanun hükmünde yer alan normun yorumlanması kanun koyucunun iradesini anlama ve uygulama açısından son derece önemlidir. Kanun metinlerinin yorumlanmasının kendisine özgü prensipleri vardır. Kanun koyucunun iradesini keşfetme ve uygulama konusunda bir diğer önemli şey ise kanunun sınırlarını belirlemek, bir başka deyişle bir kanunda yer alan hükmün o kanunda yer almayan başka bir olaya da uygulanmaya elverişli olup olmadığını sorgulamaktır. Bu işlem kıyas olarak bilinmektedir. Hem modern hukuk hem de İslam hukuku kanunda yer alan hükmün anlaşılması ve uygulanmasında yorum ve kıyas yöntemlerini uygularlar. Bu makalede biz modern hukuktaki kıyas – yorum ilişkisini ele aldıktan sonra aynı konu hakkında modern hukukla İslam hukukunu karşı-laştıracağız.

Keywords

Abstract

“The Relationship between analogical reasoning and interpretation” in modern law according to the Islamic Jurisprudence “Interpretation of a rule that exists in a law” is a very important process for understanding and applying the will of legislator. Interpretation has its own principles. Another important thing is to quest the “limits of law” that is to measure whether the rule in a law is appropriate to be applied in another event or not. This is known as “analogical reasonin” or “qiyas”. Both the modern law and Islamic law uses the two methods (interpretation an qiyas) to understand ant apply the law. In this article we will demonstrate “the relationsihp between qiyas and interpretation in modern law” and then we will try to compare the modern law with the Islamic law about this subject.

Keywords