Toplumsal Değişim ve Din

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, din ve toplumsal değişim üzerine yapılmış bazı teorik ve uygulamalı araştırmalar dikkate alınarak, genel toplumsal değişme açısından dini tutum ve davranışlarda ortaya çıkan değişimi incelemektir. Araştırmada sanayileşme, kentleşme, sekülerleşme ve hızlı iletişim teknolojilerinin gelişimi ile karşılıklı etkileşime giren din kurumunun gelenekselli yapısında ortaya çıkan değişmelerin, bireylerin tutum ve davranışlarına etkisi sorgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to understand the nature of the change which arises out of the religious attitudes and behaviours in terms of general communal change appealing to some theoretical and applied researches upon religion and communal change. As a consequence of short examination, we have reached the conclusion that the changes arising out of the traditional structure of religion institution of religion have been effective in the attitudes and behaviours of the faithful after an interaction with industrialization, rapid communication technology, urbanization and secularization.

Keywords