İLK DÖRT PLAN DÖNEMİNDE TARIM

Author:

Number of pages: 107-128
Year-Number: 2021-27

Abstract

Bu çalışmada, tarım sektörünün hangi ilke, amaç ve hedeflerle planlarda yer aldığı, ilk dört plan çerçevesinde incelenmiştir. 1963-1980 döneminde tarım sektöründeki gelişmeler; ekim alanları, kullanılan makine, gübre, üretim miktarı, verimlilik, istihdam, ihracat ve tarımın GSMH’daki payları dikkate alınarak incelenmiş ve ilk dört plan döneminde genel olarak plan hedeflerinin gerisinde kalınsa da tarım sektöründe önemli gelişmelerin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the principles, goals and objectives of the agricultural sector were examined within the framework of the first four plans. Developments in the agricultural sector in the period of 1963-1980; cultivation areas, machinery used, fertilizer, production amount, productivity, employment, export and agriculture's shares in GNP were examined. Although it generally lagged behind the plan targets in the first four plan periods, it was determined that there were important developments in the agricultural sector.

Keywords