Molla Sadra Tefsirinde Lafzatullah

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 109-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Allah lafzı, Allah’ı tanımlayan bütün sıfatları kendisinde barındıran ve sadece Allah’ın zatı için kullanılan bir isimdir. Lite-ratürde bu lafzın etimolojisi ve ifade ettiği anlamla ilgili tartışmalar yer almaktadır. Özellikle Tefsir Kaynakları Besmele ya da Fatiha sûresi tefsiri münasebetiyle bu konuyla alakalı bilgilere yer vermişlerdir. Çalışmamıza konu olan İslam dü-şüncesinin önemli simalarından Molla Sadra da önemine binaen lafzatullah konusunu Fatiha suresi ve Ayetü’l-Kürsi’yi tefsir ederken ele almıştır. Müfessir Lafzatullah’ın türemiş olduğu görüşünü benimsemekte ve bu ismin Allah’ın zatına has olduğunu kabul etmektedir. Bu makalede Molla Sadra’nın konu hakkındaki görüşleri tahlil edilecektir.

Keywords

Abstract

The word of Allah is a name that is used only for the essence of Allah and contains all the attributes that define deity. In the literature, there are discussions about the etymology and meaning of this word. Espcially, Tafsir Sources have given information relevant on the subject of the commentary of Besmele or Sura Fatiha. Mollah Sadra, one of the most important figures of Islamic thought in our study, dealt with the issue of lafzatullah while commenting Surat al-Fatiha and Ayetü’l-Kürsi. He accepts the view that Lafzatullah is a derivative and accepts that this name is unique to Allah. In this article, Mollah Sadra's views on the subject will be analyzed.

Keywords