KİTAP TANITIMI: SEDDÜ’Z-ZERÂİ FÎ ŞERÎATİ’L-İSLÂMİYYE

Author :  

Year-Number: 2019-24
Language :
Konu :
Number of pages: 255-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kötülüğe götüren yolların/vesilelerin kapatılması/engellenmesi’ diye ifade edilen sedd-i zerâi, Mâlikî ve Hanbelî ekollerinde bağımsız bir hüküm istinbat kaynağı olarak kabul edilmiştir. Hanefî ve Şâfiî mezhepleri ise her ne kadar metodolojilerinde yer vermeselerde uygulamada söz konusu delilden yararlanmışlardır. İşte tanıtımını yapmakta olduğumuz Bürhânî’nin“Seddü’z-Zerâi fî Şerîati’l-İslâmiyye” adlı kitabı, İslâm hukuk metodolojisindefer’i deliller arasında zikredilen sedd-i zerâi delilini bütün yönleriyle ele almasıyla öne çıkmaktadır. Giriş, iki ana bölüm ve sonuç kısmından oluşan kitabın, sedd-i zerâi delilini etraflıca ele almasıyla ilmi anlamda bir boşluğu doldurduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics