Psikolojik Tefsirde Yöntem ve Problemler –Kur’an’a Psikolojik Yaklaşım-

Author:

Year-Number: 2017-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 51-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, psikolojik tefsirin tespit edilebilen yöntemleri ele alınacaktır. Psikolojik tefsir alanıyla ilgilenenler, bu sahada uygulanacak yöntemlere, uyulacak usûllere ilişkin birtakım görüşler ortaya koymuşlardır. Psikolojik tefsir yaparken izlemiş oldukları metot hakkında açıklamalar yapmışlardır. Gerek bu açıklamalardan gerekse fiilî olarak eserlerinde izlemiş oldukları yöntemlerden hareketle psikolojik tefsirin metodolojisine ilişkin bazı tespitler yapmak mümkündür. Psikolojik tefsirin problemleri iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan birisi, tefsirin modern psikolojiyle olan ilişkisinden kaynaklanır. Aralarında, muhteva, amaç, yöntem, düzey ve derinlik bakımından bazı farklılıklar bulunan tefsir ile modern psikolojinin ilişki içerisinde olması, tefsirin modern psikolojiden yararlanması bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Araştırmada, modern psikolojinin verilerinin, Kur’an tefsirinde başvuru kaynakları arasında kullanılmasının doğurduğu problemler ortaya konulacaktır. Psikolojik tefsirin genel problemlerinden ikincisi ise, eleştirilebilir yanlarının olmasıdır. Bilindiği gibi, hangi alanda olursa olsun, belli ekollerin, akımların, yöntemlerin getirmiş oldukları avantajların yanında, eleştirilebilir eksiklikleri, çelişkileri bulunabilmektedir.

Keywords

Abstract

The present study attempts to determine the methods of psychological hermeneutics. We have attempted to establish the related methods based on the views and applications by researchers with an interest in psychological hermeneutics. Concluded determinations are not the final destination in this field. Determined methods are not absolute and constant. We hope that with future additions or subtractions, psychological hermeneutics methodology will be determined conclusively and thus, would obtain a permanent system. A substantial literature has accumulated in the field of psychological hermeneutics. This fact necessitates the development of a specific methodology system for future psychological hermeneutics studies. Based on the methods developed by psychological hermeneutics studies conducted so far and methods developed by other schools of commentary, it is possible to establish a specific methodology in this field.

Keywords