HÜSEYİN EL-BASRÎ’NİN EL-MU’TEMED ADLI ESERİNDE EMRİN HAKİKATİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2017-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 97-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Emir bahsi usul-ı fıkhın en önemli bahislerinden biridir. Emir bahsinde genelde emir lafzı ile emir sigası üzerinde tartışmaların yoğunlaştığına şahit olmaktayız. Biz bu araştırmamızda emir lafız ve sigası üzerinde yapılan tartışmalarda, Mu’tezili usulcülerden biri olan Ebul-Hüseyn el-Basrî’nin, mütekellimin mesleği üzere yazılmış en önemli kitaplardan biri kabul edilen zirve usul eseri el-Mu’temed’de meseleyi nasıl ele aldığını tespit etmeyi amaçlamaktayız. Araştırmamızda önce Basrî’nin emir anlayışını ortaya koyacak ardından da emrin hakikati konusundaki görüşlerini vereceğiz.

Keywords

Abstract

Subject of ordear is an important part of islamic law methodology. We usually had seen in the subject of order some discussion about Word of order and this words’ meaning. In this article we try to find in the discussion about words of order and this words’ meaning Abu al-Husayn al- Basri’s opinions in his book al Mu’tamad. In our studies we put forth Basri’s oininion about order and after we offer his opinion about meanings of order.

Keywords