EBÛ HANİFEYE NİSBET EDİLEN HADİS KİTABLARI KİTA-BU’L-ASAR VE MÜSNED

Author:

Year-Number: 2017-20
Number of pages: 121-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen hadis kitaplarının isnadının gerçekliği hakkında bazı kanaatlere yer verilmiş ve bunların bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu eserler: Müsned-i Ebi Hanife ve Kitabu’l-Âsâr’dır. Hadis kitaplarının tasnif şekillerinden birisi olan Müsned, Sahabi ismi esas olmak üzere düzenlenerek aynı sahabiden rivayet edilen hadislerin bir arada verildiği kitaplara denir. Müsned-u Ebî Hanîfe, Ebû Hanîfe’nin rivayet ettiği hadislerin yer aldığı kitabın adıdır. Bu kitabın Ebû Hanîfe’nin telifi mi yoksa Ebû Hanîfe’nin hüküm istinbatında kullandığı hadislerin sonradan öğrencileri tarafından bir araya getirilmesi neticesi ortaya çıkmış bir eser mi olduğu tartışmalıdır. Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen bu iki eserin ona aidiyetinin sıhhati hakkındaki tartışma bir yana, eserler üzerine yapılan çalışmalar bir yekün oluşturmaktadır. Biz çalışmamızda bu eserleri kısaca tanıtmayı amaçlamaktayız.

Keywords

Abstract

Keywords