XIX. YÜZYIL HARPUT SOSYAL HAYATINDA DİNİ MÛSİKİ

Author:

Year-Number: 2017-20
Number of pages: 145-166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

La-dini Türk musikinin altın çağını yaşadığı XIX. yüzyıl, Türk din musikisinin de zirvede olduğu bir zaman dilimi olmuştur. Bu musiki türünün en güzel örnekleri, hiç şüphesiz zamanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da verilmiştir. Özellikle saray ve tarikatların desteği ile İstanbul’da gelişip zenginleşen dini musiki, musikişinaslar vasıtasıyla buradan diğer şehirlere yayılmış, mütedeyyin Osmanlı ahalisinin dini duygularına en güzel şekilde tercüman olmuş ve doğumdan ölüme kadar süren hayatın hemen her safhasında büyük bir hazla icra edilmiştir. İstanbul merkezli Türk din musikisinin etkisinin görüldüğü şehirlerden biri de Anadolu’nun önemli yerleşim merkezlerinden biri olan tarihi Harput(Elazığ) şehridir. Türk din musikisi formlarına ait eserlerin XIX. yüzyıl Harput sosyal hayatında icra edilişlerini konu alan çalışmamızda, özellikle İstanbul’daki icra ile olan benzer yönlere dikkat çekilerek Harput’un, diğer pek çok sahada olduğu gibi dini musiki alanında da İstanbul’un etkisinde olduğu vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

The 19th Century at which the Non-Religious Turkish Music had its golden age was also the golden age of the Religious Music which is another branch of the Turkish Music. The best samples of this music were given in Istanbul which was the capital and the most important cultural center of the Ottoman Empire. With the support of the palace and sects, Turkish Religious Music had flourished in Istanbul and it has spread from there to the other cities through the musicians. Turkish Religious Music was articulated to the feelings of the devout people and helped them have psychological relief. That's why great importance has been given to the Religious Music in every step of the life from birth to the death and these works have been performed with great pleasure. One of the cities where the influence of Istanbul centered Religious Music has been observed is the historical Harput (Elazığ) City, which was one of the important settlement centers of Anatolia. In this study, we emphasize how the examples of Turkish Religious Music were performed in the 19th century of Harput city social life and weal so mention, just like the other fields, how Harput City was in fluenced by Istanbul in terms of Religious Music.

Keywords