POPÜLER KÜLTÜR: BİR TANIM GİRİŞİMİ ÜZERİNE NOTLAR

Author:

Number of pages: 173-180
Year-Number: 2017-19

Abstract

ABD'de popüler kültür üzerine ilk önemli çalışmaları yapan ve bir üniversite bünyesinde Popüler Kültür Departmanını kuran Ray B Brown'ın popüler kültür, yüksek kültür, aşağı kültür, halk kültürü üzerine bir karşılaştırmalı tanım denemesi. Bugün de yer yer birbirine karıştırılan söz konusu tabirleri tanımlamadaki zorluklar üzerinde durulduktan sonra konuyla ilgili çalışanlara bazı ön açıcı tavsiyelerde bulunuluyor.

Keywords

Abstract

Keywords