HOCA AHMET YESEVİ DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE ALMANCA YAPILAN BAZI ARAŞTIRMALAR

Author:

Year-Number: 2016-18
Number of pages: 9-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hoca Ahmet Yesevi Türk-İslam Dünyasının yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelmektedir. Bozkırlarda yaşayan, dolayısıyla da yerleşik kültüre alışkın olmayan ve okuma-yazma bilmeyen göçebe Türklerin İslamlaşmasında büyük katkılar yapan Yesevi hakkında Türkiye’de olduğu gibi Batıda da bir takım araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar tespitlerimize göre çoğunlukla İngilizce yapılmıştır. Bununla beraber Ahmet Yesevi hakkında yapılan çalışmalar sayıca az olmasına karşın Almancada da mevcuttur. İşte bu makalede bu çalışmalardan öne çıkanları ele alınıp tahlile tabi tutulacaklardır.

Keywords

Abstract

Hodja Ahmad Yasawi is one of the important Person, who grown up in Turkish-Islamic World. There are studies about Yasawi, who contributed to conversion of mostly illiterate and in steppe-living Turkish people in his time, in Turkey as will as in the West. But these studies are generally in English as we can see. But though few, there are also studies in German about Yasawi. In this article these studies will be analysed.

Keywords