İLAHİYAT ALANINDA BİLİM ETİĞİ -Bir Akademik Etik Bilimsel Raporu-

Author :  

Year-Number: 2016-18
Language :
Konu :
Number of pages: 21-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akademik etik ihlalleri karşısında her zaman otokontrol sistemi geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu araştırma, böyle bir ihtiyaca öncülük etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tür çalışmaların gayesi, akademik düzenin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkıda bulunmak, olası bozulmalara yol açabilecek sebeplere dikkat çekmektir. Yine bu araştırmanın amacı, akademik etik ihlâli çözümlemeleri yapan incelemelerin yaygınlık kazanmasına örneklik teşkil etmektir. Böylece akademik düzenin ve dürüstlüğün korunmasını sağlamaktır.

Keywords

Abstract

There is always need for developing the self-control systems against the academic ethics infringements. This research prepared for the purpose of leading a requirement like this. The aim of this kind of researches is to contribute to the processing healthfully of the academic layout, to point out reasons which can cause probable deteriorations. In addition, the objective of this researchis to be an example in order that the examinations which make the analysis of the academic ethics infringements become widespread and by this way is to protect the academic layout and honesty.

Keywords


 • 1 Hasan Çelik, “Zemahşerî’nin Keşşâf’ı ile Nesefî’nin Medarik Eserleri Bağlamında Tefsirde İntihal Olgusunun Tahlili”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 18, 2014, s. 61-84.

 • İlah. Vakfı Yay., İstanbul 2008, s.

 • Pınar Yay., İstanbul 2005, s. 102.)

 • yınları, İstanbul, 2008, s. 22; Cevdet

 • bul, 2005, s. 102.)

 • Dergisi, sayı: I, Bursa 2001, s. 137.)

 • İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, 2001,

 • Yay., İstanbul 1996, s. 52; Kasapoğ-

 • Malatya, 2011, s. 4.)

 • Bilim, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996,

 • Yayınları, İstanbul, 2003, s. 14; Hasan

 • sayı: 26, 2006, s. 199-200; Halil Çiçek, 20.

 • maş Yayınları, İstanbul, 1996, s. 52.)

 • 1993, s. 24; Yılmaz, Ali, “Kur’ân’a

 • Fakültesi, sayı: 20, Erzurum 2003, s.

 • Yüksek Lisans Tezi), Konya 2008,

 • T.D.V. Yayınları, Ankara, 1993, s. 24-25;

 • 2003, s. 95, 97; Ayhan Köse, Türkiye’de

 • mış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2008, s.

 • ları, İstanbul 1991, s. 25; Çamdibi,

 • 1994, s. 12.)

 • Yayınları, İstanbul, 1991, s. 25; H. Mah-

 • 1999, s. 205-206; Nasr, Seyyid Hü-

 • Ahmet Özel, İz Yay., İstanbul 2009,

 • suf Yazar, İz Yayıncılık, İstanbul, 1999,

 • Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 61; Seyyid

 • şek, Esra Yay., Konya 1993, s. 229;

 • sayı: 46/3, Ankara 2010, s. 137.)

 • Esra Yayınları, Konya, 1993, s. 229; Cü-

 • Yay. İstanbul, 2009, s. 79.)

 • İstanbul, 2009, s. 79.)

 • Beyrut, 1993, XVII, 28; en-Nesefî,

 • turâsi’l- Arabî, Beyrut 1994, VI,

 • ilmiyye, Beyrut 1998, IX/, 87; es-

 • İlmiyye, Beyrut, 1993, XVII/28; Abdul-

 • Nefâis, Beyrut, 1996, IV/269; İbn Kesîr,

 • Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1994, VI/344;

 • rut, 1998, IX/287; es-Sâbûnî, III/252-253.)

 • Tezi), İstanbul 2003; Gürses, İbra-

 • Lisans Tezi), Bursa 1990.)

 • Yay., İstanbul 2009, s. 11-13; Aydın,

 • 2003; İbrahim Gürses, “Elmalılı Tefsi-

 • Yüksek Lisans Tezi), Bursa,1990.)

 • yat, İstanbul 1993, s. 268-269.)

 • İstanbul, 2009, s. 11-13; Aydın, Kur’an’da

 • İstanbul, 1993, s. 268-269.

 • Beyrut 2008, s. 16, 77.) İkinci bir

 • Yay., İstanbul 1996, s. 51.)

 • evreleri sınıflandırırken, 1970’li yıllarda

 • 2008, s. 16, 77.) Yirminci asırda Kur’an

 • yınları, İstanbul, 1996, s. 51.)

 • 1989, s. 253-311.) Cemâl Mâdî

 • nefsiyye, Kahire 1994, s. 3, 5.) Emin

 • lığı, İstanbul 1995, s. 91.) “İnsan”,

 • rı, İstanbul, 1989, s. 253-311; Muhittin

 • sayı: 6, 2002, s. 226-227.)

 • Nefsiyye, Kâhire, 1994, s. 3, 5.)

 • Kâhire 1993; el-Ânî, el-İslâm ve

 • Kâhire, 1993; el-Ânî, s. 97.)

 • sayı: 7, 2007, s. 166; Kutub, Mu-

 • Yay., İstanbul 1992, s. 17-18; el-Ânî,

 • ra, 1971, s. 205; Abdullah Aygün,

 • 7, 2007, s. 166; Muhammed Kutub, s. 17-

 • İstanbul, 2000, s. 64-65, 67; Seber,

 • D.E.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: 30, 2009, s.

 • İstanbul, 2000, s. 64-65, 67; Abdulkerim

 • sayı: 30, 2009, s. 161.)

 • yat, İstanbul, 2006, s. 94; Güven,

 • Yay., İstanbul, 2001, s. 105.)

 • Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006, s.

 • Yayınları, İstanbul, 2001, s. 105.)

 • bul 2001, s. 44; Mehmetoğlu, Yur-

 • İstanbul 2001, s. 126; Aydın,

 • Yayınları, İstanbul, 1992, s. 15; S. Ah-

 • tanbul, 2001, s. 44; Yurdagül Mehmetoğ-

 • 2001, s. 126; Aydın, Kur’an’da İnsan

 • İstanbul, 1991, s. 57; el-Hûlî, Kur’ân

 • Yayınları, İstanbul, 1991, s. 57; el-Hûlî, s.

 • şurûk, Kahire 1997, III, 1785-1786.)

 • 1997, III/1785-1786.)

 • sun 1996, s. I.) Meselâ, son zaman-

 • sayı: 3, İstanbul 2006, s. 541)

 • bul, 1996, s. 5; Muammer Cengil,

 • 1996, s. I.)

 • 2003, İstanbul, İslâmî Araştırmalar Der-

 • gisi, sayı: 3, 2006, s. 541.)

 • Fecr Yay., Ankara 1998, s. 35-36.)

 • Yayınevi, Ankara, 1998, s. 35-36.)

 • İstanbul 1977, s. 294; Abdulfettah

 • Öz, Kalem Yayınevi, İstanbul, 1977, s.

 • kara, 1993, s. 40, 276-277.) Kur’ân

 • lu Yay., Ankara 1996, s. 66-67. )

 • 1993, s. 40, 276-277.)

 • Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1996,

 • Aksiseda Matbaası, Samsun 2000,

 • seda Matbaası, Samsun, 2000, s. 25;

 • Eğitimi, Işık Yayınları, İzmir, 1994, s.

 • Yay., İzmir 1994, s. VIII; Şanver,

 • Marifet Yay., İstanbul 1996, s. 19-

 • Yay., İstanbul 2005, s. 71-72.)

 • ları, İstanbul, 1996, s. 19-20, 635; Ahmet

 • Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005, s. 71-

 • 2007, s. 116; Certel, Hüseyin, Din

 • 2003, s. 34; Ay, Mehmet Emin, Din

 • Yay., İzmir 1994, s. 57; Bkz. Ardo-

 • 1998, s. 9; Aydın, Kur’ân’da Psiko-

 • nevi, İstanbul, 1970, s. 47; Süleyman

 • Hikmeti, T.D.V. Yayınları, Ankara, 2007,

 • 2007, s. 116; Hüseyin Certel, Din Psiko-

 • lojisi, Andaç Yayınları, Ankara, 2003, s.

 • Kalem Yayınevi, İstanbul 1977.

 • Emel Matbaası, Ankara 1971. Ay, Mehmet Emin, Din Eğitiminde

 • gisi, sayı: 6, 2002.

 • rut, 2008.

 • si, İlkadım Kitapları, Ankara, 1998.

 • yım, İstanbul, 1993.

 • ası, Ankara, 1971.

 • Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1995.

 • sayı: 7, 2007.

 • lar Dizisi, İstanbul, 2000.

 • sun 1996.

 • kara 2005.

 • Andaç Yay., Ankara 2003.

 • Yay., İstanbul 2005.

 • İstanbul 1994.

 • İlah. Vakfı Yay., İstanbul 2008.

 • Dımeşk 1984.

 • Timaş Yayınları, İstanbul, 1999.

 • tırmaları, sayı: 7, 2007.

 • bul, 1988.

 • Kitabevi, İstanbul, 1994.

 • M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul, 1989.

 • lantılar Dizisi, İstanbul, 2000.

 • Yayınları, İstanbul, 1984.

 • Beyrut, 2006.

 • ramı, Pınar Yayınları, İstanbul, 2001.

 • Samsun, 1996.

 • Yayınları, Ankara, 1983.

 • Yayınları, Ankara, 2003.

 • Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.

 • pozyumu”, (11-12 Haziran 2005, Van),

 • Dergisi, sayı: X/2, 2006.

 • sayı: 46/3, Ankara 2010.

 • Ankara Okulu Yay., Ankara 1996.

 • Müessesetür’r-risâle, Beyrut 1987.

 • Şûrâ Yay., İstanbul 2001.

 • Dâru’t-Tunûsiyye, Tunus 1984.

 • New York 2007.

 • Dizisi, İstanbul, 2000.

 • M.Ü,İ.F.V. Yayınları, İstanbul, 2008.

 • Neşriyat, İstanbul, 2006.

 • Tezi), Konya, 2010.

 • Sıhhatü’n-Nefsiyye, Kâhire, 1994.

 • Nil Yayınları, İstanbul, 2000.

 • ra, 2004.

 • yınları, İstanbul, 1997.

 • mi, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996.

 • lık, Ankara, 1993.

 • Eğitimi, Işık Yayınları, İzmir, 1994.

 • Tezi), Van, 2009.

 • Tezi), Bursa,1990.

 • Fakültesi Dergisi, sayı: 2, 2001.

 • ter Tasvîri, Tibyan Yay., İzmir, 2014.

 • din, Risale Yay., İstanbul 2007.

 • C. II, sa. 1, Malatya 2011.

 • nızkurt Yay., İstanbul 1996.

 • ihyâi’tturâsi’l- Arabî, Beyrut 1994.

 • Yayınları, İstanbul 1991.

 • Tuğra Neşriyat, İstanbul 1993.

 • fet Yayınları, İstanbul 1996.

 • Yüksek Lisans Tezi), Konya 2008.

 • Beyrut, 1993.

 • Karlığa, İşaret Yay., İstanbul 1992.

 • Eğitimi, Rağbet Yay., İstanbul 2001.

 • Beyrut 1998.

 • Kur’ân, İnsan Yay., İstanbul 1986.

 • İşler, Sor Yay., Ankara 1993.

 • Tefsîru’l-Vâzıh, Dâru’l-Ceyl, Beyrut, 1991.

 • rı, Dem Yayınları, İstanbul, 2009.

 • taplığı, İstanbul, 1995.

 • Fecr Yayınevi, Ankara, 1993.

 • Risale Yayınları, İstanbul, 2007.

 • İstanbul, 1996.

 • ları, İstanbul, 1991.

 • bul, 1993.

 • leri, Marifet Yayınları, İstanbul, 1989.

 • Yayınları, İstanbul, 1996.

 • hammed, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Tezi), Konya, 2008.

 • Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1993.

 • İstanbul, 1991.

 • Şurûk, Kahire, 1997.

 • Fecr Yay., Ankara 1998.

 • Yay., İstanbul 2009.

 • te’vîl, Dâru’n-nefâis, Beyrut 1996.

 • Dâru’lkelimi’t- tayyip, Beyrut 1998,

 • Aksiseda Matbaası, Samsun 2000.

 • 17/2, Kâhire, 1993.

 • 30, 2009.

 • Yayınları, İstanbul 2003.

 • Dâru’ş-şurûk, Kahire 1997.

 • İsam Yay., İstanbul 2000.

 • Yayınevi, İstanbul, 1972.

 • ri, İnsan Yayınları, İstanbul, 1989.

 • ları, Ankara, 1995.

 • Ankara, 1998.

 • Yusuf Yazar, İz Yayıncılık, İstanbul, 1999.

 • Ahmet Özel, İz Yayıncılık, İstanbul, 2009.

 • İlmü’n-Nefs, Dâru’ş-Şurûk, Kâhire, 2001.

 • Nefâis, Beyrut, 1996.

 • Yayınevi, Ankara 2001, s. 310.

 • Dergisi, sayı: I, Bursa 2001.

 • şek, Esra Yay., Konya 1993. Mucize-

 • Esra Yay., Konya 1993.

 • Tezi), İstanbul, 2003.

 • meârif, y.s. 1985.

 • gisi, sayı: 3, İstanbul 2006.

 • Vakfı Yay., Ankara 2007.

 • Üçdal Neşriyat, İstanbul 1966.

 • sayı: 20, Erzurum 2003.

 • zurum 2006.

 • Geniş, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009.

 • rut, 1996.

 • Dergisi, sayı: 3, 2006.

 • ve İlmü’n-Nefs, sayı: 17/2, Kâhire, 1993.

 • Dergisi, sayı: 30, 2009.

 • kara, 2001.

 • Fakültesi Dergisi, sayı: 1, 2001.

 • ları, Konya, 1993.

 • Lisans Tezi), İstanbul, 2003.

 • Asriyye, Beyrut, 1995.

 • Yay. İstanbul 2009.

 • Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’l-İlmî, Beyrut, 1997.

 • Din”, Konferans, 26 Aralık 2003, İstanbul,

 • İslâmî Araştırmalar Dergisi, sayı: 3, 2006.

 • Tefsiri, Cantaş Yayınları, İstanbul, 1993.

 • Cilt ve Yayınevi, İstanbul, 1970.

 • ra, 2007.

 • İslâmî İlimler Dergisi, sayı: 1, 2007.

 • 26, 2006.

 • İlâhiyat Fakültesi, sayı: 20, 2003.

 • Çıra Yayınları, İstanbul, 2004.

 • Timurtaş, Nida Yay., İstanbul, 2009.

 • poğlu, “Kur’an’ın Psikolojik Tefsiri” başlıklı makalesinde (2011) blok dipnotlar kullan-

 • mıştır. Ferruh Kahraman imzalı “Psikolojik Tefsîr” başlıklı makale (2015) ise bu blok

 • paragraflar yazılmıştır. Kahraman’ın makalesinde yer alan 5. bölümde Nesefî tefsirinin 1998 baskısı kul

 • lanırken, orijinal metinden alıntılanan bölümde aynı eser 1996 baskısıyla bir kez daha

 • şekilde alt alta gösterilmiştir. Birisi orijinal makalenin (2011), diğeri ise Kahraman tara-

 • Medâriku’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl, Dâru’n-nefâis, Beyrut 1996”dır. Ferruh Kahraman tarafından yazılan metinde 5. bölümde kullanılan kaynak: Ne

 • sefî, Ebü’l-Berekat Medârikü’t-tenzîl ve hakaikü’t-te’vîl, Dâru’lkelimi’t- tayyip, Beyrut 1998,

 • Yeni Bir Metot, Çev. Mevlüt Güngör, Kur’ân Kitaplığı, İstanbul 1995, adlı eserinin 91. ve

 • lar”ı, gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bilindiği gibi, 2014 yılında Ahmad Kazemi Mo-

 • akademik unvanları geri alınmıştı. (Milliyet Gazetesi, 03. 07. 2014) Akademik etik ihlâli teşkil eden eylemlerin ilahiyat akademisyenleri arasında

                                                                                                    
 • Article Statistics