İLAHİYAT ALANINDA BİLİM ETİĞİ -Bir Akademik Etik Bilimsel Raporu-

Author:

Year-Number: 2016-18
Number of pages: 21-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akademik etik ihlalleri karşısında her zaman otokontrol sistemi geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu araştırma, böyle bir ihtiyaca öncülük etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tür çalışmaların gayesi, akademik düzenin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkıda bulunmak, olası bozulmalara yol açabilecek sebeplere dikkat çekmektir. Yine bu araştırmanın amacı, akademik etik ihlâli çözümlemeleri yapan incelemelerin yaygınlık kazanmasına örneklik teşkil etmektir. Böylece akademik düzenin ve dürüstlüğün korunmasını sağlamaktır.

Keywords

Abstract

There is always need for developing the self-control systems against the academic ethics infringements. This research prepared for the purpose of leading a requirement like this. The aim of this kind of researches is to contribute to the processing healthfully of the academic layout, to point out reasons which can cause probable deteriorations. In addition, the objective of this researchis to be an example in order that the examinations which make the analysis of the academic ethics infringements become widespread and by this way is to protect the academic layout and honesty.

Keywords