BİLİMSEL REALİZM VE ANTİ-REALİZM

Author:

Year-Number: 2016-18
Number of pages: 53-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilimsel realizm ve anti-realizm, maddesel gerçekliği doğru betimleme iddiasında olan bilimsel teorilerin statüsüne ilişkin ortaya konan iki farklı yaklaşım şeklidir. Realizm, bilimsel teorilerin gözlem alanı dışında kalan maddesel dünyayı da doğru betimleme gücünde olduğunu öne sürerken; anti-realizm, bilimsel teorilerin gözlem alanı dışında kalan maddesel dünya konusunda doğru ya da yanlış olamayacaklarını, sadece onu anlamada alet olarak iş görebileceklerini öne sürer. Bu çalışmada, realizm ve anti-realizm bağlamında, bilimsel önermelerin saygınlığı sorunu değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Scientific realism and anti-realism are two different approaches regarding the status of scientific theories which claim to describe material reality truly. Realism asserts that scientific theories are also capable of describing the material world lying beyond the field of observation; while anti-realism asserts that scientific theories cannot be true or false with regard to the material world lying beyond the field of observation, and that they can only function as instruments in understanding it. This study evaluates the significance of scientific theories in the context of the debate between scientific realism and anti-realism.

Keywords