YENİ İLM-İ KELAM HAREKETİNİN KELAM İLMİNE KAZANDIRDIĞI YENİLİKLER

Author:

Year-Number: 2016-18
Number of pages: 103-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kelâm İlmi, kurulduğu günden bu yana yeniliklere açık bir tavır takınmıştır. Bu sebeple tarihî süreç içerisinde birçok aşamadan geçip bugünlere varabilmiştir. Bu ilmin, her bir aşamasında belli bir metot veya o metodu uygulayan ekoller çıkmıştır. Günümüzde en önemli akım olarak Yeni İlm-i Kelâm Hareketini görmekteyiz. Çağımızın muhtelif sebep ve gerekçeleri sonucu etkili hale gelen bu ekolün Kelâm İlmine birçok katkısı olmuştur. Biz bu makalemizde Yeni İlm-i Kelâm Hareketinin Kelâm İlmine yaptığı katkıları, getirdiği yenilikleri ve sağladığı bilimsel, metodik ve sistematik faydaları inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Science of theology (Kelam science) has taken a stand open to innovations since its inception. For this reason, it was able to pass through many stages in the historical process and could reach today. Some particular methods in each stage of this Kelam Science or schools that are implementing the method have occurred. Today, the new theology (Kalam) Science movement is seen as the most important trend. As it has been efficient for various causes and reasons of our time there have been many contributions of this school to Theology (Kalam) Science. The aim of this article is to examine contributions of New Science of theology (Kalam science) Movement to Science of theology (Kalam science), innovations whose brought, systematic, scientific and methodical benefits.

Keywords