OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ MANEVİ KONULAR HAKKINDA RAHATLIK VE YETERLİĞİ

Author:

Year-Number: 2016-18
Number of pages: 213-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırk dört okul psikolojik danışmanı ve stajyer okul psikolojik danışmanı, öğrencilerin maneviyatı ve dini konuları okul psikolojik danışmanlarıyla görüşmelerine dahil edip etmediklerini ve bu konuları ele alırken okul psikolojik danışmanlarının rahatlığını ve algılanan yeterliğini araştıran betimleyici bir çalışmaya katılmıştır. Bulgular katılımcıların çoğunun (%86) öğrenci-psikolojik danışma etkileşimlerinde manevi ve dini konuların ortaya çıktığını ve %88 bu konularla ilgili olarak rahat olduklarını ve %61 bunları ele almakta kendilerini yetkin gördüklerine inandıklarını göstermiştir. Katılımcıların çoğunluğu yetkinliklerini lisansüstü eğitimine bağlamış, %80 aynı zamanda yetkinlik düzeylerinin gelişime gereksinim gösterdiğini belirtmiştir. Uygulama sonuçları tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Forty-four school counselors and school counseling interns participated in a descriptive study that explored whether students include spirituality and religious issues when they see their school counselor and assessed school counselors’ comfort and perceived competence in addressing these concerns. Findings indicated that most respondents (86%) had spirituality and religious issues arise in their student-counselingrelated interactions; 88% reported feeling comfortable with the issues and 61% believed they were competent to address them. The majority of the respondents attributed their competence to their master’s-level graduate training; 80% also identified the need to improve their competence level. Implications for practice were discussed.

Keywords