Şehit Ebu’l-Hasan El-Harakânî’den Sarıkamış Şehitlerine İslâm’ın Cihat Ruhu Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 51-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Ebu’l-Hasan el-Harakânî’den Sarıkamış şehitlerine İslâm’ın cihat ruhu ve Müslümanların bu konudaki hassasiyetleri ele alınmıştır. el-Harakânî ömrü boyunca İslâm’ı öğrenme, yaşama ve onu en güzel şekilde temsil ve tebliğ etme gayretinde olmuş büyük bir mutasavvıftır. Ona bu cihat aşkını veren iki kaynak Kur’ân-ı Kerim ve Sahih Sünnet’tir. İslâm’ı gönülden benimseyen el-Harakânî, yetiştirdiği talebelerine de bu cihat ruhunu aşılamayı başarmıştır. O, Sahâbe modelini takip ederek İslâm’ı tüm dünyaya tanıtma konusunda üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. el-Harakânî’den yaklaşık on asır sonra dünyaya gelen ve onunla aynı cihat ruhunu paylaşan Sarıkamış şehitleri de Anadolu’nun Müslüman kalması için Allah yolunda hayatlarını feda etmiş ve bu konudaki iman ve kararlılıklarını ispatlamışlardır.

Keywords

Abstract

In this article, from Abu'l-Hasan al-Kharakani to martyrs of Sarıkamış, were discussed the spirit of jihad of Islam and the sensitivities of Muslims on this issue. Abu'l-Hasan al-Kharakani, who is throughout his life in the effort to understanding and notifying of Islam, is a believer internalized the spirit of jihad. The two sources that give him this love of jihad are the Holy Quran and the authentic Sunnah. el-Kharakani, who is deeply absorbed Islam, succeeded to instill the spirit of jihad trained his disciples. He took the model of the Companions, did his part about to introduce Islam to the world. Sarıkamış martyrs too, who come about ten centuries after al-Kharakani, share with him the same spirit of jihad, put forth their lives for God to remain Anatolia as Muslims and proven their faith and constancy.

Keywords