Hadislerin Otantikliği Hususunda Bazı Oryantalistlerin Görüşleri ve ‘Hadisin Özü’ (Kern, Core) Kavramı

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 75-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Macar oryantalist Ignaz Goldziher (1850-1921), hadislerin otantikliği konusunda bir kırılma noktasını teşkil eder. Zira akademik oryantalistler, hadislerin güvenilirliği konusunu Goldziher’den önce ele almış, ancak hiçbirisi onun kadar şüpheci olmamıştır. Goldziher sonrası ise, hadislerin otantikliği hususunda, farklı görüşlerin ortaya konduğu birçok şey yazılmıştır. Bu görüşlerden birisi de, çalışmamızın son kısmını teşkil eden hadislerin sahîh bir özünün olabileceğinin kabul edilmesidir.

Keywords

Abstract

Hungarian Orientalist Ignaz Goldziher (1850-1921) represents a breaking point about the authenticity of the hadiths. Because the academic Orientalists have dealt the issue of the authenticity of the hadith before Goldziher, but none of them were as sceptical as he was. However, according to Goldziher, in relation to the authenticity of the hadiths was written many things and were put different views on this issue forward. One of these views, which form the last part of our study of the hadiths, is an authentic core of what can be accepted.

Keywords