Kur’ân Kıssalarında Peygamberlerin “Öfke”si

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 121-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öfke duygusu, bütün insanlarda bulunan en tabii duygulardan biridir. İnananları için bir rehber olan Kur’ân-ı Kerîm’de bu duyguya çeşitli açılardan yer verilmiştir. Bunlardan biri de, elçi olarak gönderilen peygamberlerin, bu görevleri esnasında oluşan olumsuz durumlara karşı öfkelenmeleridir. Kur’ân’da dört peygamberin kendi kavimlerine duydukları öfke anlatılır. Bunlar Hz. Nûh, Hz. Lût, Hz. Yûnus ve Hz. Mûsa’dır. Bu makalenin amacı, söz konusu peygamberlerin Kur’ân kıssalarında bize bildirilen bu öfke duygularını, sebep ve sonuçları açısından incelemek, bu vesileyle bize verdiği mesajları tespit etmeye çalışmaktır.

Keywords

Abstract

Emotion of the anger is one of the most natural human emotions. This emotion is given place by the Holy Qur’an, a guide to the believers, various points of views. One of them is getting angry of the prophets who are sent as a messenger against the negative situations in which during their duties. The anger of four prophets who are Noah, Lot, Jonah and Moses about their societies is described in the Holy Qur’an. The aim of this article is to examine the prophets’ emotions of the anger which are explain to believers in the Holy Qur’an in terms of cause and effect, in addition to determine the messages of the stories to believers.

Keywords