İslami Reddiye Geleneğinde Tebşirat Problemi

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 145-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslami reddiye geleneğini oluşturan İslam bilginleri tarafından Kur’ani düşünce doğrultusunda erken dönemden itibaren başlayan Hz. Muhammed’in tebşiratını Kitab-ı Mukaddes’ten delillendirme faaliyeti klasik reddiyelerle başlayıp çağdaş reddiyelerle günümüze kadar devam etmiştir. Tebşirat problemi, kaleme alınan bütün eserlerde tahrifle birlikte ele alınarak biri diğerinin sebep ve sonucu olarak değerlendirilmiştır. Bu makalede reddiyelerde ele alınan Tevrat ve İncil’de Hz. Muhammed’in tebşiratı konusundaki deliller ile Yahudi ve Hıristiyan tarihinde, reddiyelerde ortaya konan delilleri destekler mahiyette aktarılarak günümüze kadar gelen bazı olaylar üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

The activity of proving evangelistic of Hz. Muhammed to the Bible that started by islam scholars who form islamic refusal tradition since early period has started classical refusal and has continued contemporary refusal until today. Evangelistic problem, in all works penned, has been handled with disrupt and considered as a reason and consequence of other. And in this article, it will be emphasized by supportting the evidences in Torah and the Bible about evangelistic of Muhammed, and evidences which were supported as Jewish and Christian history which reached today.

Keywords