Azerbaycanlı Şair ve Mütefekkir Nizamî Gencevî’nin Ahlakla İlgili Görüşleri

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 163-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Asıl ismi İlyas olan ünlü şair ve mütefekkir Nizamî Gencevî 1141 yılında Azerbaycan’ın tarihi şehri Gence’de doğmuştur. Bütün ömrünü Gence’de geçiren Nizamî Gencevî, ilk eğitimini Gence medreselerinde almış, yaşadığı zamanın tüm ilimlerini mükemmel bir şekilde tahsil etmiş, özellikle yakın doğu halklarının (Fars, Tacik, Hint, Afgan, Kürt, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız vs.) edebiyatıyla yakından ilgilenmiştir. İlme ve sanata büyük ilgisi olan Nizamî Gencevî, felsefe, edebiyat, astronomi, tıp ve geometri gibi alanlarda da yazmaya çalışmıştır. Eserleri kendisinden sonra birçok ünlü şair, mütefekkir tarafından taklit edilen Nizamî Gencevî, 1209 yılında Gence’de vefat etmiştir. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın amacı eserlerinden hareketle Nizamî Gencevî’nin ahlakla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Famous poet and thinker Nizami Ganjavi, his real name is İlyas, was born in Ganja, Azerbaijan historical city in 1441. He lasted his whole in Ganja and he studed his first education in Ganja Madrasah. He studed the all science of his time, he aspecally interested Near East Literatury nearly. Nizami Ganjavi who has a great interest in science and art, tryed to write in philosopy, literatury, astology, medicare and geometri. Nizami Ganjavi whose works were used as a referance by many famous poet and thinker after him, Ganjavi died in Ganja in 1209. The literature review method is used in this study, we study Nizami Ganjavi's etichal ideas according to his works.

Keywords