Es-Seyyid Eş-Şerîf El-Cürcânî'nin Er-Risâletü'l-Ḳudsiyye Fî Şerḥi’l-Ḳaṣîdeti'l-Mensûbe İlâ Ebî ‘Alî B. Sînâ Adlı Eseri

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 171-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Elimizdeki çalışma üzerinde en çok kafa yorulan felsefî konulardan birisi olan nefis teorisiyle alakalı olarak İbn Sînâ’nın kaleminden çıkan kasidenin Cürcânî’ye âit şerhiyle ilgilidir. Kasidede kül renkli bir güvercine benzetilen nefsin ruhlar âleminden ten kafesine inişi, burada mahsur kalışı ve buraya alıştıktan sonra da araya ölümün girmesiyle tekamülünü sağlayamadan tekrar eski yerine dönüşü konu edilmekte, bu serüven sembolik bir dille anlatılmaktadır. Cürcânî’nin şerhteki rolü ise bu sembolik dili açmak ve ifadeleri İbn Sînâ felsefesine uygun bir şekilde açıklamaktır. Çalışmada şerh yer yönüyle değerlendirilmiş, kasidenin diğer şerhleriyle mukâyese edilmiş, tahkîk edilmesinin yanında diğer şerhlerdeki açıklayıcı ifadelerden istifadeyle şerhteki kapalı noktalar îzâh edilmiştir.

Keywords

Abstract

The treatise of Curcani which I have studied, is a commentary on a poem written by Ibn Sina, that deals with nefs (soul) theory. Nefs theory is one of the philosophic matters that disputed over and thought on. The poem tells story of the soul symbolized as an ash-colored pigeon that discends from the souls world to the skin cage, gets prisoned here, then returns to its former place by intervention of death before it can not complete its progress. The role of Curcani in the commentary is to explain this symbolic narration according to the İbn Sina philosophy. During this study, I have assessed the commentary in every respect, compared it with other commentaries, put lights on some obscure points with help of other works, thus, I have presented it as a ciritical edition.

Keywords