Mütekaddimun Dönemi Sünni Kelam Kaynaklarında Şia'nın Nass Teorisinin Kendi Argümanlarıyla Reddi

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 201-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Peygamber’den sonra İslâm Devletinin başına geçecek en üst resmî ve idârî makam sahibinin tesbit veya seçimi için dinen belirlenmiş bir usulün olup olmadığı hususunda Ehl-i Sünnet âlimleri ile Şiî âlimler arasında büyük tartışmalar ve fikir ayrılıkları yaşanmıştır. Bu tartışmalar neticesinde Ehl-i Sünnet, devlet başkanının seçimi için “ihtiyar” formülünü öngörürken Şîa, “nas ve tayin” usulünü savunmuştur. Bu görüşleri savunan iki mezhep müntesipleri arasında İlk dönemlerden bu yana bir çok tartışmalar yaşanmıştır. Yapılan tartışmaların bir çeşidi de karşı mezhebin görüşlerini bizzat ona ait argümanları kullanarak reddetmek şeklinde yürütülmektedir. İşte bu çalışmamızda Ehl-i Sünnet ile Şîa arasında cereyan eden bu karşılıklı tenkit çalışmasının Sünnî cenah açısından dikkat çeken yönünü inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Keywords