AHLÂKÎ DEĞERLERİN NESNELLİĞİ VE ÖZNELLİĞİ AÇISINDAN MUTEZİLE VE EŞ’ARÎLİK

Author:

Year-Number: 2016-17
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 9-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz İslam dünyasında geçerli olan değer algısı oldukça kaygan bir zemine sahiptir. Neredeyse her dini gurubun iyisi öbüründen farklıdır. Bu da dini ve sosyal ayrışmayı beraberinde getirmektedir. Bu makalede meselenin itikadi bir zemine sahip olup olmadığı noktasında bir öngörüye sahip olmak için Mutezile ve Eş’arî kelam ekollerinin değer anlayışları karşılaştırılmaktadır.

Keywords

Abstract

Today's prevailing perception of the Islamic world values has a quite slippery ground. Almost all religious groups best is different fron the others. Because of that it brings religious and social sgregations. In this article trying to compare Mutezile and Ashari theological understanding that their arguments has or has not an faith flood

Keywords