KUR’AN’A GÖRE DİNİN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2016-17
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 21-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Kur’an’ın toplumsal bütünleşme konusuyla ilgili yaklaşımı incelenmiştir. Önce, sosyolojinin “bütünleşme” olgusuna getirdiği tanımlara, bütünleşmeyi kolaylaştıran bütünleşme durumlarına, toplumda bütünleşmeyi sağlayan bazı unsurlara, bütünleşmenin toplum üzerinde oluşturduğu etkilere, sosyal bütünleşme önünde engel oluşturan hususlara, sosyal bütünleşmenin sosyal çözülmeyle ilişkisine yer verilmiştir. Sosyolojik bir gerçeklik olarak dinin toplumsal bütünleşme üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bu bağlamda dinin toplumsal bütünleşme üzerindeki etkisini kabul eden kuramcıların görüşleri, dinin toplumsal bütünleştirme işlevini nasıl yerine getirdiği konusu, dinî tecrübenin boyutlarından birisi olarak dinî bütünleşme, dinî bütünleşmenin psiko-sosyal temelleri, dinin toplumu bütünleştirici olabilmesinin şartları, din ve değerler eğitiminin toplumsal bütünleşmedeki yeri işlenmiştir. Daha sonra toplumsal bütünleşme konusu ile ilgili Kur’an kavram ve tasvirleri müfessirlerin yorumları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu âyetlerin toplumsal bütünleşme konusuna delaletleri gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

The present study aimed to analyze the approach of Koran on social integration. Initially, the sociological definitions of “integration,” the conditions that facilitate integration, certain factors in society that enable integration, the effects of integration on the society, the aspects that hinder social integration, and the relationship between social integration and social disintegration were discussed. The effect of religion as a sociological reality on social integration was addressed. Thus, the views of theoreticians, who admit the effects of religion on social integration, the issue of how religion functions in social integration, religious integration as a dimension of religious experience, psycho-social foundations of religious integration, the conditions for religion to become a social integrator, and the role of religion and values education in social integration were further investigated. Later on, concepts and depictions in Koran about integration were assessed using the interpretations of glossators. Indications in these verses for social integration were demonstrated.

Keywords