“GİYİNİK ÇIPLAKLAR” HADİSİNİN ASLININ TESPİTİ VE KA’BÜ’L-AHBÂR KAYNAKLI RİVÂYETLERİN REF’İ MESELESİ

Author:

Year-Number: 2016-17
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 117-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmamızda, Hz. Peygamber’e nispetinin hatalı olduğunu düşündüğümüz, “Giyinik Çıplaklar” şeklinde meşhur olan hadisin aslını tespit etmeye çalıştık. Vardığımız sonuca göre, bu rivayetin ilk kısmını Ebû Hureyre diğer rivâyetlerden edindiği anlayışla hüküm haline getirmiştir. İlgili rivâyetin son kısmı ise sonradan uydurulmuş ve zamanla her iki kısım da birleştirilmek suretiyle Hz. Peygamber’e atfedilmiştir.

Keywords

Abstract

In our research, we tried to determine the originality of the Hadith becoming famous as "Dressed Nudists" that we have considered it has been problematic to reference of Prophet Muhammad. According to result we have, Abu Hurayra made the first part of this narrative judgement with the perception he had gained from other narratives. The Last part of the related narrative was fabricated afterwards, and later on, both sides, too, are attributed to Prophet Muhammad being combined with.

Keywords