HARPUTLU İSHAK EFENDİ’YE GÖRE TESLİS DOKTRİNİNİN ÇELİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2016-17
Number of pages: 175-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslâm inanç esaslarına yönelik eleştirilere cevap verip, Hıristiyan teolojisinin tutarsızlığını ortaya koymak amacıyla reddiye yazan kelamcılardan biri de Harputlu İshak Efendi’dir Harputlu’nun Hıristiyan teolojisine yönelik eleştirilerinin, yaşadığı dönemde Hıristiyan misyonerlerin çabalarını boşa çıkarmak adına önemli bir işleve sahip olduğu gibi kelam araştırmalarına önemli bir katkı sunduğu da söylenebilir. Bu anlamda Harputlu, Müslüman-Hıristiyan teolojik ilişkileri tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Keywords

Abstract

Harputlu Ishak Efendi is one of theologian who writes refutation in order to reveal desultoriness of Christian theology while he answers criticisms on main beliefs in Islam. Harputlu’s criticisms on Christian theology are an important function to frustrate efforts of Christian missionary, and it can be said that they also submit significant contributions to kalam researches. In this sense, Harputlu has an important place in history of Muslim-Christian theological relationships.

Keywords