KİŞİLİK GELİŞİMİ AÇISINDAN “NAMAZ”

Author:

Number of pages: 11-54
Year-Number: 2015-16

Abstract

Bu araştırmada öncelikle, Kur’an’da yaygın olarak namazı ifade eden “salât” kelimesinin anlam alanı üzerinde durulmuştur. Daha sonra namazın müminin kişilik oluşumuna etkilerini ifade eden, namazın kazandırdığı olumlu karakterlere vurgu yapan âyetler değerlendirilmiştir. Namazın özünden ya da tamamından uzaklaşmanın kişilikte meydana getirdiği değişikliklere değinen âyetler işlenmiştir. İlgili âyetler ışığında planlı ve disiplinli yaşama alışkanlığı kazanmadanamazın katkıları üzerinde durulmuştur. Günaha düşen müminlerin kişiliği üzerinde namazın telâfi edici ve yeniden düzenleyici etkilerine işarette bulunan âyetleri ele alınmıştır. Namaz aracılığıyla müminin nasıl toplumsallaştığı ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, firstly, meaning area of the word “salat” that means mostly prayer at the Quran was elaborated. Then, the Ayahs that have expressed the effect of prayer to the Muslim’s personality forming, have emphasized possitive characters that prayer bring him were appraised. The Ayahs that have refered alterations that to become a stranger to the essence of prayer or every bit of prayer bring about on personalty were handled. With cording Ayahs, contribution of prayer to the gaining planned and well-diciplined life routin were elaborated. The Ayahs that have designated the compensating and rearranging effects of prayer to the sinful Muslim’s character were handled. How Muslim become socialized by means of the prayer was exhibited.

Keywords