EBÛ TÂLİB EL-MEKKÎ’NİN KUR’ÂN TASAVVURU

Author:

Year-Number: 2015-16
Number of pages: 55-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ebû Tâlib el-Mekkî (v. 386/996), kendi zamanı ve sonraki sûfî düşünce üzerinde iz bırakmış önemli bir isimdir. Onun Kûtu’l-Kulûb adlı günümüze ulaşan tek eseri, tasavvuf erbabınca son derece önemli sayılmış ve bu eserden çokça istifade edilmiştir. Bu makalede el-Mekkî’nin Kur’ân tasavvuru, söz konusu eseri ışığında ele alınmıştır. Onun Kur’an’ı, sadece zâhirî ve tarihsel bir metin olarak görmediği anlaşılmaktadır. Tam aksine onun düşüncesinde Kur’ân, evrensel, derûnî, rûhânî boyutları olan bir hayat kitabıdır.

Keywords

Abstract

Abu Talib al-Makki (d. 386/996) is an important person who has left his mark on his time and the next sufi thought. His a single work that has survived today “Qut al-Quloob” which have been considered as wery extremely important by sufis and benefited from this work. In this article, al-Makki’s conception of The Qur’an is discussed in the light of the said work. It is clearly seen that his understanding of the Qur’an is not only an exoteric (zaheer) and a historical text. On the contrary in his thought the Qur’an is a universal, profound and living book which has spiritual dimensions.

Keywords