MÜZİK TERAPİ VE DİNİ MÜZİK

Author:

Number of pages: 103-127
Year-Number: 2015-16

Abstract

Müzik, işiterek algılanan düzenli ve uyumlu seslerden oluşan estetik süreci ifade eder. Duygu ve düşüncelerin sesle ifadesi olan müzik, etimolojik olarak ‘ölçülü nağmeler’ demektir. Terapi hastalıkların iyileştirilmesine, hafifletilmesine veya önlenmesine yönelik her türlü tıbbi, psikiyatrik veya psikolojik uygulamanın ortak adıdır. İnsan yaşamında etkili ve güçlü bir iletişim aracı olan müzik, sadece ruh sağlığı bozuk olanlara değil, iyi olanlara da şifa olmaktadır. Müzik, kendine özgü dili dolayısıyla evrensel özelliğe sahip dünyadaki tek ortak dildir. Müzik, insana yaşama sevinci ve heyecanı verir. İnsanlar duygularını müzikle ortaya koyarak kendilerini daha iyi ifade ederler. Bu makalede ruh sağlığını korumak, girişimcilik, iş başarısı, mücadele azmi, yaşama sevinci ve özgüven kazandırmak, ahlâk ve kültürün korunup geliştirilmesi ve ruh sağlığı bozuk olanların tedavisi için müzik terapi, dini müzik, uygulama, yorum ve değerlendirme üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Music means an aesthetic process that consisting of regular and compatible tones perceived by hearing. Music, the expression of thoughts and feelings by sound, etymologically means 'moderate tune'. It’s the common name of all kinds of medical, psychiatric or psychological treatment for healing, mitigating or preventing therapy diseases. Music, an effective and powerful communication tool in human life, not only to those who corrupt mental health, it is also a good cure for healthy ones. Music is the only common language in the world due to its unique language with universal characteristic. Music gives people joy and excitement. People express themselves better by revealing their feelings in music.This article focuses on maintaining mental health, entrepreneurship, business success, fighting tenacity, experience to bring joy and confidence, the development of morality and culture, music therapy for the treatment of the mental disorders, religious music, practices, the review and evaluation.

Keywords