ERİVAN HANLIĞININ BAZI ETNOTOPONİMLERİNİN SÖZCÜKSEL-ANLAMSAL ÖZELLİKLERİ

Author:

Number of pages: 213-229
Year-Number: 2015-16

Abstract

İrevan Hanlığı bugünkü Ermenistan'ın Batı Azerbaycan topraklarında XVIII. yüzyılın II. yarısında kurulmuştur. Bu alan Azerbaycan Türklerinin tarihsel bir etnik bölgesidir. Burada çeşitli Türk boylarının meydana gelmiş, onlar da toponomi izi bırakmıştır. Bu makalede dilsel bir yöntemle Karkın, Evciler, Bazarcık, Deller vb. Türk aşiretlerinin anlamsal özellikleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The Irevansky khanate was one of the Azerbaijan khanates formed in II second half XVIII. centuries. The Irevansky khanate has been created in the territory of the Western Azerbaijan named at present Armenia, and this territory is historical ethnic territory of the Azerbaijan Turkis. Here various Turkic tribes have been formed, they have left the trace also in toponomi. In article in a linguistic direction lexico-semantic features etnotoponom Karkın, Evci’s, Bazardık, Deller, Ahtа, generated on the basis of Turkic etnonim, existing earlier in territory of Irevansky khanate are investigated.

Keywords