İCTİHAD VE TAKLİT

Author:

Number of pages: 241-252
Year-Number: 2015-16

Abstract

DOI NUMBER: 10.17540/hikmet.20151612075 Bu makale İslam Mecmuasında üç bölüm halinde yayınlanmıştır. 1. Kısım: Seyyid Bey, “İctihad ve Taklit”, İslam Mecmuası, Yıl 1, Sayı 4, 14 Mart 1330 (Rebiu’l-ahir 1332) Sayfa 8-11; 2. Kısım: ; İslam Mecmuası, Yıl 1, Sayı 5, 27 Mart 1330 (12 Cemaziye’l-evvel 1332) Sayfa 5-103. Kısım: İslam Mecmuası, Yıl 1, Sayı 7, 24 Nisan 1330 (11 Cemaziye’l ahir 1332) Sayfa 2-5. Biz sadeleştirmede her üç bölümü birlikte ele almanın fayda bakımından daha iyi olacağını düşündüğümüz için, bölümlerin ayrımını yerinde göstersek de, bütünlüğe riayet ederek topluca sadeleştirmeyi vermeyi uygun gördük

Keywords

Abstract

Keywords