Sosyal Hareketlerin Anatomisi

Author:

Number of pages: 89-108
Year-Number: 2014-14

Abstract

Çağımızın hızla gelişen, değişen toplumları çok temel problemlerle karşı karşıyadır. Bunların en önemlilerinin biri de sosyal hareketler olarak görünmektedir. Her toplum yapısı ve döneme göre nedenleri ve sonuçları da farklılık gösterir. Sosyal hareket, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir modeli oluşturmak için eylemde bulunulan kolektif bir davranış biçimidir. Modern sosyal bilimlerin gelişmesiyle 19. yy’dan itibaren sosyal hareketlere ilişkin daha sistematik analizler ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece sosyoloji ve siyaset bilimi gibi birçok sosyal bilim dalında bu tür analizler yapılmaya başlandı. Bu makalede sosyal hareketlerin yapısı analiz edilecektir.

Keywords

Abstract

Our age’s rapidly changing, developing societies are facing with very primary problems. One of the most important of them are the social movements. The causes and consequences of social movements differentiate depending on every social structure and period. Social movement is a collective behavior pattern which being in act for constitute a new life style and a new pattern. As of nineteenth century with the development of modern social sciences began to emerge more systematical analysis on social movements. Thus, such analysis being actualized in the many social sciences branch such as sociology and politics. In this article, will be analyzed the structure of social movements.

Keywords