Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin Kullandıkları İki Kavram: “Aslu’l-hadîs” ve “Mahfûz”

Author:

Number of pages: 109-140
Year-Number: 2014-14

Abstract

Bu çalışmada mütekaddimûn âlimlerinin hadisin aslını (orijinalini) tespit hususundaki gayretleri ve bu konuda kullandıkları “aslu’l-hadîs” ve “mahfûz” kavramları üzerinde durduk. Bu kavramların, özellikle hadislerin anlaşılması ve çelişkilerin giderilmesine önem veren fakîh hadisçiler tarafından çokça kullanıldığını tespit ettik. Ayrıca, âlimlerin başlattığı, hadislerin aslını tespit etme faaliyetinin önemi ve devam etmesi gerektiği üzerinde durarak, bu alanda yapılacak çalışmalarda takip edilebilecek bir metot teklifinde bulunduk.

Keywords

Abstract

In this study, we dwelled on the efforts of the Mutaqaddimūn scholars about the determination of the authenticity of the hadith and concerning the concepts that they used as “aslu’l-hadith” and “mahfūz”. We identified that these concepts were used too often by the Faqīh traditionists attaching importance especially to be understood the hadiths, and to eliminate the discrepancies. In addition to that, we offered a method which can be followed in the works of this field which will be done next, dwelling on the need to continue the studies and the importance of the activities to determine the authenticity of hadiths that scholars initiated.

Keywords